Denne weben vil i stor grad inneholde linker til info om 5G / AMS / WIFI(EMF) også kalt ELEKTROTÅKA
Starten på mitt engasjement 30.06.2020 Mvh 1947 modell Børre Thoresen
Til Kommunerepresentantene i Lørenskog. (Alternativt, se vedlegg) Har fulgt med på mye av dagens styring av vårt samfunn. Det endte med frustrasjon. Så før det stoppet med utbrenthet, bestemte jeg meg for å kjempe mot utrulling av 5G. I første omgang her i Lørenskog. Dette tema kan angripes med masser av saklig dokumentasjon. Vil bare starte med en video fra Ragna Heffermehl hvor hun belyser: HVEM HAR ANSVAR FOR Å IVARETA MENNESKERETTIGHETENE? Nedunder videoen finnes linker til kilder. For å se linkene klikk på SHOW MORE / SE MERE Saksvalget mitt stod mellom 5G og Geoengineering(Climate engineering). Har foreløpig funnet mest dokumentert info om 5G, så derfor 5G. Min personlig interesse i dette er at mine etterkommende. 3 døtre, 4 barnebarn og deres eventuelle avkom skal kunne leve i et samfunn med minst mulig helserisiko. Vil du som ansvarlig politiker engasjere deg sammen med meg, er du hjertelig velkommen! Mvh og God Sommer! Børre Thoresen Bibliotekgata 20 1473 Lørenskog Mob 413 35 607
STORTKAPITALEN STÅR BAK INNFØRINGEN AV 5G AMS etc… Se videoen HVEM HAR ANSVAR… Trenger du mere info så bla litt rundt. Vær kritisk til påstander som sier at det ikke er påvist skade fra 5G(EMF) Lett å si det da det aldri har vært testa skikkelig. Jeg har vært i kontakt med DSA Det endte opp med “God dag mann økseskaft” Ansvaret ble skøvet tilbake til politikerne. DSA skal tross alt være rådgivere til politikerne. Bli med fra din kommune. Du kan påvirke beslutninger så du og dine slipper å gå i elektrotåka.
Ring eller mail meg 413 35 607 Send e-post:
Hjelper deg så godt jeg kan. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt. Det blir lettere om vi snakker sammen. Tror det er mange av dere som har lyst, men det var det med FINGER`N da
Jeg vil og vil og vil. men får det ikke til
Nå 2020.12.09 Ikke en eneste reaksjon Vel vi vet hvem de er. Latsabber/Svikere