Om oss Om oss Produkter Produkter Kunder Kunder i - Links i - Links Start Start
Programvaregarasjen
www.thosys.no
Copyright © 1988-2016 by Thoresen System as. All rights reserved.
Undertegnede Børre Thoresen stifter av Thoresen System AS startet egen næring allerede i 1981 i samarbeid med Arve Graarud og Terje Tollefsen firmaet Creativ Computer Consultants (3C AS). 3C kjøpte vi firma Norwesco AS sitt dataanlegg en IBM S/34 som vi leide ut og foresto all drift for Norwesco AS. Samtidig drev vi konsulentvirksomhet mot IBM S/34 brukere. Vi leverte Lønnssystem til JungHeinrich AS og Ordresystem til Crawford Door AS blant mange andre oppdrag. I 1983 solgte jeg mine aksjer i 3C AS. Våren 1983 ble jeg engasjert av IBM(v/Frank Johansen)  til utviklingsprosjektet nye administrative programmer til IBM S/36 som på den tiden ikke ennå var annonsert. Deltok i dette prosjektet fram til annonsering samt oppfølging og videreutvikling med tilsammen ca 2 - 3 år. Under utfasingen av dette oppdrag ble jeg engasjert hos mange nye firmaer som etter hvert tok IBM`s programpakker for S/36 ibruk. Det ble også utviklet tilleggsfunksjoner til disse. Særlig var det utvidede funksjoner til Resultatrapportprogrammet som ble en stor suksess. Vidar Hougen hos Motortransport AS lagde krav-spesifikasjonene og sto som pilotbruker. I forbindelse med dette samarbeidet ble jeg invitert til anbudsrunde for utvikling av transport-håndteringssystem for Motortransport og bilhåndteringssystem for Drammen Bilhavn. Data Logic AS ble slått på målstreken og med dette ble Thoresen System AS etablert 01.01.1986 på Lørenskog med 3 ansatte. Med nyansatt programmerer Erik Lidèn og kontorets ”potet”  Mailinn Steinbakk Nilsen kunne vi la oppdragene strømme inn. Agentavtale med IBM ble inngått og innkjøp av ny S/36 ble foretatt.Vi fikk snarlig behov for mer programmeringskapasitet og i den forbindelse ble Martin Bull innleid som frilanser. Vi har fortsatt et nært samarbeide den dag i dag. I 1988 investerte vi i ny AS400 som vi fortsatte våre løpende oppdrag på.Bilbransjen var blant de første som ble rammet av de kraftige nedgangstidene som startet i 1988 og vi valgte i samråd med Drammen Bilhavn og Motortransport og trappe ned på takten i utviklingsprosjektet. Hos en av våre andre kunder Asec(Sony) ble det fremstilt et sterkt ønske om hjelp til utfylling og utskrift av fraktdokumenter. Vi ble ening med Asec v/ EDB-sjef Tom Johansen om utvikling mot at de sto for testing. Dette ble et meget vellykket prosjekt som endte i produktet FOP(Frakt&Post) I 1992 utviklet Martin Bull EDIFACT tolken ECCO. Denne ble programmert(RPGLE) i 2001/2. Disse systemene er i dag våre hovedprodukter som kontinuerlig videreutvikles. I skrivende stund tester vi en helt ny versjon WINFOP programmert i Java.
På første halvdel av 1990 tallet ble jeg igjen engasjert av IBM til å være med på Løsning1s oppgradering til V2.1. Etter dette ble det mye jobbing med konvertering av S/36 kunder til AS400 og Løsning1. Drammen Bilhavn og Motortransport indikerte allerede i 1998 om behov for oppgradering til år 2000 som ble endelig avtalt våren 1999. Denne jobben var av betydelig omfang da vi samtidig skulle lage native AS400 database av alle S36 filer. Dette medførte at vi dessverre måtte overlate support av Løsning1 til andre konsulentselskaper. Som for de fleste, var 1999 et kronår hvor vi nådde en omsetning på 2,2 mill. Samarbeidet med Drammen Bilhavn og Motortransport, nå under firmanavnet Autolink AS, pågår fortsatt. Oppgavene er i hovedtrekk delt mellom Axia og oss. Vi ivaretar videreutvikling og vedlikehold av Produksjonssystemet og Axia har ansvaret for resten. I tillegg konsentrerer vi oss nå om FOP, ECCO, samt integrasjon av vårt Etikettsystem PLAB Vi vil også etterhvert lanser vårt nye platformuavhengige WinFop Lørenskog 10.05.2010 Børre Thoresen
Kort historisk sammendrag for Thoresen System AS
Thoresen System AS E-mail: post@thosys.no Bibliotekgata 20, 1473 LØRENSKOG Tlf  413 35 607 Org NO 937 702 655
16.06.2019
Nyheter
Historikk
Thoresen System
IBM Power i Konsulenter RPGLE SQL CGIDEV JAVA