Slå dere sammen
Antiglobalistisk fellesliste
Det er ikke snakk om Høyre / Venstre side lenger Nå er det Nasjonalister mot Globalister
Valg
2021
Effektive valggjennomføringer: Teknisk gjennomføring av elektroniske folkeavstemninger og valg Valgkortet utstyres med elektronisk lesbar unik kode til engangsbruk. Distribueres til Mob PC Nettbrett ol. som kan kommunisere elektronisk. Sendes ut fra Folkeregisteret. De som ikke ønsker eller kan motta får valgkort i posten. Avstemning kan foregå fra Mob., PC, Nettbrett ol. eller utplasserte valgautomater i kjøpesentre og kommunehus.Viktig med ikke urimelig avstand til valgautomatene. App/dataprogram viser alle valglister hvor det kan krysses/nummereres for plassering av kandidatene til partiet man stemmer på.
1. Grunnloven skal alltid følges. §1 «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.» 2. Vi vil bevare det norske og det samiske folks kultur og tradisjoner med velstand og velferd i et bærekraftig samfunn med økologisk likevekt i Norge som en aktiv nasjonalstat. 3. Ja til direkte demokrati og folkestyre. Folket skal bestemme ved bindende folkeavstemninger. Avstemningene administreres av et 'folkevalgt råd' som skal se til at spørsmålstillingen er klar og ikke kan misforstås. 4. Alle kan forlange bindende folkeavstemninger om saker, både regionalt og nasjonalt, ved 100 underskrifter samt å betale et gebyr (nærmere bestemt av folket)
Prinsipper for alle Antiglobalistiske partier:
Om småpartiene, grupper/organisasjoner ditt og datt er enig i prinsippene. Så samle dere! Hver enkelt bør stå fritt til å fremme sitt eget syn og hjertesaker. I et direkte demokrati er det allikevel flertallet som bestemmer.
Direkte Demokrati reklamefilm