Valg
2021
Antiglobalistisk fellesliste
Slå dere sammen
Det er ikke snakk om Høyre / Venstre side lenger Nå er det Nasjonalister mot Globalister
Kongene på haugene
Vi jobber med organisering og innehold av denne siden Kom gjerne med forslag
Lagfører funnet Dag Einar Follestad
Velg en samlende leder som ikke driver egen valgkamp