Om oss Om oss Produkter Produkter Kunder Kunder i - Links i - Links Start Start
Programvaregarasjen
www.thosys.no
Copyright © 1988-2016 by Thoresen System as. All rights reserved.
26.09.2011 Ny versjon 7.0 Fraktkalkulator: Schenker, Tollpost DHL Posten er under arbeid Forespørsel(Prompt) med F4 i ordrebasen: Søk med Pakkseddelnr eller Fakturanr. Markert(e) ordre kan da ekspederes fortløpende ved at deres nummere utfylles automatisk. Fordel Øker hastigheten og særlig ved masseekspedering. Emailvarsling: Til varemottaker Kobles mot ordre/kortnr, kunde/kortnr for henting mailadresse Til egen saksbehandler via VårRef eller Selger på ordren kobles mot FOPs eget emailregister. Prompt med F4 for vedlikehold og henting av valgfrie emailadresser. Kontakt Børre for ytterligere info og referanser Mob 413 35 607 borre@thosys.no
Nyheter i FOP
Thoresen System AS E-mail: post@thosys.no Bibliotekgata 20, 1473 LØRENSKOG Tlf  413 35 607 Org NO 937 702 655
16.06.2019
Nyheter
Thoresen System
IBM Power i Konsulenter RPGLE SQL CGIDEV JAVA
22.03.2019 Under arbeid Forventes ultimo 2019: Kontakt Børre for ytterligere info og referanser Mob 413 35 607 borre@thosys.no
Nyheter Generer PDF fra Spool Email/Arkiver