Om oss Om oss Produkter Kunder Kunder i - Links i - Links Start Start
Programvaregarasjen
www.thosys.no
Copyright © 1988-2016 by Thoresen System as. All rights reserved.
XP Practices er konseptet vi anbefaler våre kunder å bruke på store prosjekter. Gir beste kostnadseffektivitet, Rask fremdrift, engasjerte parter med eierskap, Vi ser hurtig resultater som kan nyttiggjøres under prosjektets fremdrift. Vi jobber faktisk på denne måten med mindre oppdrag også, men da med færre innvolverte. Det dreier seg da ofte om prosjektansvarlig, bruker og programmerer. Det viktigste for oss og resultatet er at brukeren er med.
Måten vi jobber på
Hva vi jobber med
Systemering, Programmering Applikasjonsutvikling. På bakgrunn av vår lange erfaring kan vi også være gode rådgivere.  
Maskinvare vi har jobbet med
Verktøy/Språk vi bruker
RPGLE SQL CGIDEV2 JAVA XARA-WEBDESIGN Rational- Websphere og når det kniper bruker vi Notepad
I årenes løp har vi vært innom mange forskjellig systemer, alt fra hullkort IBM UR- Maskiner, S360, S3/M6, S3/M8, S32, S34, S36, S38, til idag i (i5, iSeries,AS400)
Applikasjoner vi har produsert og selger
FOP Transportdokumenter(adressering i full UN-EDIFACT standard)
ECCO UN-EDIFACT Tolk som bla betjener transportmeldingene i FOP
Thoresen System AS E-mail: post@thosys.no Bibliotekgata 20, 1473 LØRENSKOG Tlf  413 35 607 Org NO 937 702 655
Produkter-2 Produkter-2
WINFOP Platformuavhengig Transportdokumenter(adressering i full     UN-EDIFACT standard)
16.06.2019
Produkter
Thoresen System
IBM Power i Konsulenter RPGLE SQL CGIDEV JAVA